17 I 18 DE SETEMBRE, DE 17:00 A 19:00, INSCRIPCIONS A L’ATENEU TORRELLENC PER AL CURS 2014-15 DE SENSEDRAMA AULA DE TEATRE

 

Publicat per Sensedrama Teatre

Sílvia Molins i Francesc Ollé. Espectacles, formació teatral, i més!